Cirkusskola

cirkusexpressen-08

Cirkuskonsten förenar kultur med idrott och hälsa på ett lustfullt sätt. Under arbetet med de olika cirkusdisciplinerna tränas kreativitet, koncentration, koordination, balans och samarbetsförmåga.

Att våga prova på nya saker och lära sig att uppträda inför publik innebär att både inre och yttre gränser tänjs vilket kan leda till bättre självförtroende och ökad rörelseglädje!

 

Vi ser till att hitta en rolig utmaning för varje deltagare genom att försöka se och uppmärksamma varje individs unika förmåga och utgå därifrån.  Vår filosofi är att alla kan ha glädje och nytta av att prova på cirkuskonster oavsett fysiska och psykiska förutsättningar.

 

Götalandsregionens arrangörsstöd Cirkusexpressens verksamhet har kvalitetsgranskats och godkänts för att omfattas av Västra Götalandsregionens arrangörsstöd. Det innebär att Västra Götalandsregionen stödjer dig inom regionen som anlitar Cirkusexpressens cirkusskola. Vg-regionen kan stå för 50% av kostnaderna samt 100% av resekostnaderna och ev. logi vid bokning av en prova på gång eller ett cirkuspaket till din förening, skola eller som lovaktivitet i din kommun. Tag kontakt med din kommuns kultursamordnare för mer information.

 

Följande alternativ finns att välja emellan för dig som vill boka in en cirkusskola:

Prova på ( Taste of circus: show & workshop vid ett tillfälle)

Cirkuspaketet ( 4 dagars cirkusskola med stor avslutningsshow)

 

Lämplig lokal: gymnastikhall eller liknande där det finns balkar i taket eller romerska ringar för att rigga luftrekvisita (tyg, trapets, ring) samt tjocka madrasser att ha under. Gärna tillgång till mikrofon och befintlig musikanläggning där vi kan koppla upp ipad. Finns ingen befintlig musikanläggning säg bara till så tar vi med vår. Vi behöver även tillgång till parkering så nära aktuell lokal som möjligt eftersom vi har hela bilen proppfull med rekvisita som skall bäras in och riggas.